SENNELIER Schilderijvernis, glanzend

SENNELIER Schilderijvernis, glanzend - verleent schilderijen geleijkertijd zijdeglans en bescherming. Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
SENNELIER Schilderijvernis, glanzend, fles 75ml
Art.No.: 24648
Direct leverbaar.
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 7,06
100 ml: € 9,41

SENNELIER Schilderijvernis, glanzend, fles 250ml
Art.No.: 24869
Direct leverbaar.
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 14,08
100 ml: € 5,63

SENNELIER Schilderijvernis, glanzend - biedtvolgende eigenschappen:

  • verleent een glanzende laag
  • zorgt voor beschermende film op schilderijoppervlak
  • snel droog
  • op basis van kleiurloze jars

Het wordt aanbevolen om aan te brengen als ondergrondond volledig droog is. Door toepassing van het hulpmiddel terpentijnolie wordt dit speciale slotvernis handig verdunt.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK