GERSTAECKER zuivere balsemterpentijnolie

Wordt gebruikt voor het verdunnen van verf, in mediums en in vernissen en is ook geschikt als medium voor een schrale onderlaag. Kan huidirritatie veroorzaken dus contact met huid vermijden. Gerstaecker zuivere balsemterpentijnolie is verkrijgbaar in een blik van ... Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
GERSTAECKER zuivere balsemterpentijnolie, 1 liter
Art.No.: 34772
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 12,64
100 ml: € 1,26

GERSTAECKER zuivere balsemterpentijnolie, 3 liter
Art.No.: 34773
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 38,00
100 ml: € 1,27

GERSTAECKER zuivere balsemterpentijnolie, 5 liter
Art.No.: 34792
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 62,06
100 ml: € 1,24

Wordt gebruikt voor het verdunnen van verf, in mediums en in vernissen en is ook geschikt als medium voor een schrale onderlaag. Kan huidirritatie veroorzaken dus contact met huid vermijden.

Gerstaecker zuivere balsemterpentijnolie is verkrijgbaar in een blik van 1L, 3L of 6L. Prijs per blik.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken), eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten. © 2020 Gerstäcker International GmbH

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK

We zijn er nog steeds voor je!

 

Wij verwerken en verzenden uw bestellingen zoals gewoonlijk. Door de extreme drukte in ons warehouse duurt het 2 tot 5 werkdagen voor uw bestelling klaar is voor verzending.

 

Meer informatie over levertijden en beschermingsmaatregelen bij Gerstaecker vindt u hier.

 

OK