Lukas damarvernis

Damarvernis van Lukas is een slotvernis voor olieverf- en temperaschilderijen. Droogt met een gemiddelde glans op, en kan worden verdunt met terpentijnolie. Lukas damarvernis is ingesteld om te worden verwerkt met een penseel. Verkrijgbaar in een fles van 125ml, of een blik van 1L. Prijs per s... Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Lukas damarvernis, fles 125ml
Art.No.: 20238
Niet op voorraad.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 12,14
100 ml: € 9,71
Stuur bericht

Lukas damarvernis, blik 1L
Art.No.: 20239
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 41,10
100 ml: € 4,11

Damarvernis van Lukas is een slotvernis voor olieverf- en temperaschilderijen. Droogt met een gemiddelde glans op, en kan worden verdunt met terpentijnolie. Lukas damarvernis is ingesteld om te worden verwerkt met een penseel.

Verkrijgbaar in een fles van 125ml, of een blik van 1L. Prijs per stuk.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK