Privacyverklaring persoonsgegevens Johannes Gerstaecker GmbH

Wi jzijn  een bedrijf met lange traditie en met meer dan 50 jaar ervaring in de verzendhandel  en daarom is het vanzelfsprekend voor ons dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De door u meegedeelde persoonsgebonden gegevens worden legaal en in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet voor de privacybescherming en de Duitse telemediawet opgeslagen. Voor ons is het belangrijk dat u ons als een serieus handelaar kent. Uw vertrouwen is van groot belang voor ons.

Lees a.u.b. ook onze Algemene bedrijfsvoorwaarden.

1. Welke informatie wordt verzameld en met wat is het doel?

1.1. Persoonsgebonden gegevens

In het algemeen is het voor het gebruik van onze website niet noodzakelijk dat u persoonsgebonden gegevens aan ons doorgeeft. Maar om onze dienstverlening daadwerkelijk te kunnen aanbieden, zullen wij uw persoonsgebonden gegevens gebruiken. Dit geldt zowel voor het toesturen van informatiemateriaal, voor de afwikkeling van uw bestelling en voor de beantwoording van individuele aanvragen.

Wij gebruiken de aan u gevraagde of door het gebruik van onze website verkregen persoonlijke gegevens uitsluitend voor de vermelde doeleinden. Hiervoor wordt de door u verleende informatie door ons verzameld of direct doorgestuurd. In onderstaande privacyverklaring willen wij u daarom toelichtingen geven over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op onze website. Omdat onze site hyperlinks of verwijzingen naar andere websites kan bevatten, lijkt het ons verstandig om telkens wanneer u een andere website bezoekt het privacybeleid van de betreffende site te raadplegen.

We zullen de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het volgende:

  •  bestellingen
  •  aanmelden voor de nieuwsbrief
  •  contact opname
  •  aanmaken van uw persoonlijk online klantenaccount
  •  aanvragen, productadvies en individuele offertes

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw bestelling, voor het leveren van de door u bestelde producten, voor het controleren van Uw boniteit,  voor het afhandelen van uw betaling en om misbruik van onze website te voorkomen. Door het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigene reclamedoelen gebruikt tot dat u zich weer afmeldt. Opzeggen is altijd mogelijk.

1.2. Statistische gegevens
 

Het persoonlijk communiceren is via het internet niet op dezelfde manier mogelijk zoals wij dat van een winkel of in de klantenservice gewend zijn. Daarom gebruiken wij alle door u op de Gerstaecker website volstrekte informatie om ons aanbod nog meer gebruiksvriendelijk, veiliger en effectiever te maken.

Alle gebruikersgegevens worden automatisch in het gebruikelijke log-bestand op onze server opgeslagen die uw browser aan ons doorgeeft: type en versie van de browser, besturingssysteem, referer URL, IP-adres, tijdstip. Deze verzamelde statistische gegevens dienen slechts voor de evaluatie en optimalisatie van onze website.

Hieronder vallen bijvoorbeeld het analyseren van zoekopdrachten of het evalueren hoe vaak een bepaald product wordt opgeroepen. Deze informatie is anoniem en wordt niet samen met uw klantgegevens bewaard. Een samenvoeging van deze gegevens met andere databronnen wordt niet uitgevoerd.


2. Vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen van uw persoonsgebonden gegevens
 

We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Uw gegevens die u doorgeeft op de website, gebruiken we alleen volgens de genoemde doeleinden, maar vooral voor die door u aangevraagde diensten. Wij houden ons strikt aan de toepasselijke wettelijke eisen om uw privacy te beschermen. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan het noodzakelijk is voor de voorziene doeleinden onder inachtneming van de belasting- en handelswetgeving voorgeschreven opslagtermijn.


3. Cookies
 

Onze website maakt gebruik van zowel tijdelijke als ook permanente cookies. Deze hebben als doel ons aanbod nog klantenvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

U kunt in uw browser het opslaan van cookies deactiveren tot bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er een cookie wordt gestuurd.

Door het deactiveren van cookies zijn niet meer alle functies op deze website mogelijk en bruikbaar. Wij willen u in het bijzonder er op wijzen dat op grond van veiligheidsredenen het online bestellen in onze webwinkel niet mogelijk is als u het opslaan van cookies gedeactiveerd heeft.

 
4. Inzage en correctie
 

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. U kunt altijd informatie verlangen over de door ons opgeslagen gegevens. Bovendien heeft u het recht te eisen dat de over u opgeslagen gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Verwijdering mag echter alleen maar als de gegevens niet meer relevant zijn.

Wij zullen u op aanvraag altijd volledig informatie verstrekken over de door u of uw bedrijf verleende gegevens, uw gegevens corrigeren, blokkeren of verwijderen. Ook uw vragen betreffende het verzamelen, opslaan en gebruik van uw gegevens beantwoorden wij graag. Richt u zich hiervoor a.u.b.  aan de volgende afdeling:

Gerstaecker International GmbH
t.a.v. mevrouw Marion Boos
Wecostr. 4 | D-53783 Eitorf
Tel.: +49 (0) 22 43 - 889-0 | Fax: +49 (0) 22 43 - 889-45
E-mail: info@gerstaecker.nl