Privacyverklaring

1. Privacyverklaring / gegevensbescherming

We verheugen ons op uw bezoek aan onze website. Hieronder willen we u informeren over het gebruik van en de omgang met uw gegevens. Hierover vindt u meer informatie in artikel 13 algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijkheid

voor de volgende gegevensverzameling en -verwerking is het bedrijf wat wordt genoemd in deze verklaring verantwoordelijk.

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, wordt op onze webserver tijdelijk zogenoemde gebruiksgegevens voor statistische doeleinden opgeslagen in een logboek om de kwaliteit van onze website te verbeteren. De gebruiksgegevens bestaan uit:

  • de pagina van waaruit de data werd opgevraagd
  • de naam van het bestand
  • de datum en tijd van de aanvraag
  • de hoeveelheid overgedragen data
  • de toegangsstatus (data-overdracht, data niet gevonden)
  • de beschrijving van het type van de gebruikte webbrowser
  • Het IP-adres van de aanvragende computer, die wordt ingekort zodat een persoonlijke referentie niet langer produceerbaar is.

De gegevens in het bovengenoemde logboekbestand worden enkel anoniem opgeslagen.

 

2. Gegevensoverdracht aan derde partijen

Gegevensoverdracht aan derden.

Wij dragen uw gegevens over in het kader van een orderverwerking volgens artikel 28 in de AVG aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de werking van onze websites en aanverwante processen. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan onze instructies en contractueel verplicht. Wij maken gebruik van de volgende serviceproviders: Episerver, Scalecommerce, Cloudflare, Saferpay, Burda Direct Interactive, Google, Facebook.

Gegevensoverdracht aan derde landen

In sommige gevallen dragen wij persoonsgebonden informatie over aan derde landen buiten de EU. Wij zorgen in dit geval voor gepaste gegevensbescherming:

In het geval van Cloudflare, Google en Facebook valt deze gegevensbescherming onder de overeenkomstige deelname aan de Privacy-Shield-overeenkomst (artikel 45.1 AVG).

 

3. Cookies

Op onze webpagina's gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen en gelezen op uw apparaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die weer worden verwijderd zodra u uw browser sluit en permanente cookies die buiten de individuele sessie zijn opgeslagen. Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken om het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn.

We gebruiken sessiecookies en permanente cookies op onze website. De verwerking is gebaseerd op artikel 6.1 lid. f) AVG en van belang om de gebruikersbegeleiding te optimaliseren en de presentatie van onze website aan te passen.

U kunt uw internetbrowser zo instellen, dat u over de aanwezigheid van cookies wordt geïnformeerd. Zo wordt het gebruik van Cookies voor u zichtbaar.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking en de cookies op elk gewenst moment verwijderen via de browserinstellingen en het instellen van nieuwe cookies voorkomen. Houd er rekening mee dat onze webpagina's mogelijk niet optimaal worden weergegeven en dat sommige functies niet langer beschikbaar zijn

 

4. Google Analytics

Om onze website naar wens te ontwerpen, creëren we pseudonieme gebruikersprofielen met behulp van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en door ons kunnen worden uitgelezen. Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en tellen. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6.1 lid F) in de AVG en in het belang om te kunnen bijhouden hoe vaak onze website is geopend door verschillende gebruikers.

De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat we IP-anonimisering op deze website hebben ingeschakeld, wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS (volgens artikel 45.1 van het AVG van Google's deelname aan het privacyschild, wordt een gepast niveau van gegevensbescherming geboden) en pas daarna ingekort. Daarnaast hebben we een contract voor orderverwerking afgesloten met Google Inc. (VS) overeenkomstig artikel 28 van het AVG. Daarom mag Google de informatie (welke strikt aan een gedragscode voldoet) uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor verwijzen we u naar één van de volgende opties:

1.) U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw internetbrowser; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.

2.) U kunt verhinderen dat de verzameling van de gegevens die door de cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google verwerkt worden via de onderstaande link.
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) Download en installeer de beschikbare browser-plug-in.

3.) U kunt voorkomen dat de desbetreffende gegevens met betrekking tot Google Analytics worden verzameld door op de onderstaande link te klikken. Hiervoor is een opt-out-cookie ingesteld, die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website permanent voorkomt:
Klik hier om u af te melden voor het verwerken van uw gegevens door Google Analytics.

 

5. Gepersonaliseerde online advertenties (remarketing / retargeting)

Onze website verwerkt uw gebruiksgedrag. Zo werkt het: wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat de netwerkoperator herkenningsfuncties voor uw browser of apparaat ophaalt (deze vormt een zogenaamde browser-vingerafdruk), evalueert uw IP-adres of slaat data in de vorm van een tekstbestand op uw apparaat op (bijvoorbeeld een cookie van derden). Het is ook mogelijk dat de netwerkoperator uw bezoek aan onze website koppelt en opslaat met één of meer van deze herkenningsfuncties om onze advertenties op andere sites op internet weer te geven.

De hierboven beschreven herkenningsfuncties zijn ontworpen als een pseudoniem en kunnen door de netwerkoperator worden gebruikt om uw terminal op andere websites te herkennen. Als u bijvoorbeeld een pagina bezoekt die deelneemt aan het advertentienetwerk van de operator (advertenties worden namens de advertentienetwerk-provider weergegeven), kan de advertentienetwerk-provider uw apparaat en uw browser herkennen op basis van de bovenstaande functies.

We kunnen onze website ook voorzien van remarketing-tags. Dit houdt in dat we trefwoorden opnemen op onze websites die direct gelinkt zijn aan de inhoud van de weergegeven pagina (zoals product- of servicecategorieën). De zoekwoorden die we gebruiken, bevatten geen persoonlijke of gevoelige informatie. De netwerkoperator ontvangt en slaat deze sleutelwoorden op voor de bovengenoemde herkenningsfuncties. Wanneer u een pagina bezoekt welke we hebben getagd met een bepaalde productcategorie, slaat de netwerkoperator die tag op en voegt deze toe aan uw herkenningskenmerken.

Dit stelt ons in staat om de netwerkexploitant in te schakelen om te adverteren op andere websites op basis van de pagina's die we bezoeken. Als u dus een andere website bezoekt welke deelneemt aan het advertentienetwerk van de operator, kan de advertentienetwerkbeheerder de herkenningsfuncties en de zoekwoorden die zijn opgeslagen voor deze herkenningsfuncties gebruiken om te zien of - en, zo ja - welke van onze advertenties u wilt zien.

Als u zich aanmeldt bij een advertentienetwerkbeheerder (zoals bijvoorbeeld Google) met uw eigen inloggegevens, kunnen deze de herkenningsfuncties van verschillende browsers en apparaten koppelen. Als de netwerkoperator dus ooit zijn eigen herkenningsfunctie heeft gemaakt voor de desktop die u gebruikt, of voor de notebook, smartphone of tablet die u gebruikt, kunnen deze herkenningsfuncties aan elkaar worden gekoppeld nadat u een advertentienetwerkservice hebt gebruikt of gebruikt met uw referenties. Op deze manier kan de netwerkoperator onze advertentiecampagnes laten zien op welke zich op een andere locatie bevinden dan de originele apparaten. De netwerkoperator doet dit echter alleen als u eerder in het verleden met deze gegevensverwerking hebt ingestemd.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6.1 lid F) AVG. Dit legitieme belang komt voort uit de interesse om de eigen website te optimaliseren om het succes van reclame maatregelen te vergroten. Om advertenties te kunnen inzetten op basis van uw gebruik, werken wij met verschillende providers. We hebben deze voor u samengesteld in het volgende overzicht. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze vorm van adverteren.

Hiervoor volgt u de link naar de opt-out in het volgende overzicht.

Provider

Gegevensbescherming lezen

Link (Opt-out)

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

https://adssettings.google.com

Adform

https://site.adform.com/datenschutz-opt-out

https://site.adform.com/datenschutz-opt-out

apartena.metrics

https://www.apartena.net/datenschutzerklaerung.html

https://metrics.apartena.net/privacy-optout.do

 

6. Gegevensverwerking in het kader van bestellingen

Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgebonden data, die u tijdens het bestelproces aan ons overdraagt, volgens Artikel 6.1 lid B) AVG uitsluitend voor het verwerken van uw bestellingen.
Uw e-mailadres gebruiken wij daarbij om u te kunnen informeren over de status van uw geplaatste bestelling.

Dit omvat ook de bijbehorende klantenservice en de mogelijke daaropvolgende garantie verwerking.

Indien nodig zullen persoonlijke gegevens worden gedeeld met de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van dit contract, zoals bijvoorbeeld Paypal of kredietinstellingen met betrekking tot de betaling, logistieke bedrijven voor levering van de goederen.

Deze gegevens worden niet verwijderd als na beëindiging van het contract nog steeds claims open staan en moeten worden geïnd . In het geval van wettelijke bewaartermijnen worden de betreffende gegevens gearchiveerd voor de duur van deze perioden. Alle overeengekomen bijzondere contractuele voorwaarden of speciale leveringsvoorwaarden worden ook opgeslagen voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevensverwerking voor de bescherming van legitieme belangen

Anderszins, worden de gegevens uiterlijk vijf jaar na beëindiging van het contract vernietigd
en houden we het alleen beschikbaar voor verdere vragen of om nieuwe orders te plaatsen en deze zo snel mogelijk te verwerken. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6.1 lid F) AVG.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Zie het onderwerp "Rechten van betrokkene" voor meer informatie.

Optionele informatie

Bepaalde informatie is optioneel. De invoer van het telefoonnummer, bijvoorbeeld, is vrijwillig. Er zijn geen negatieve gevolgen verbonden aan het niet verstrekken van deze gegevens. Echter, in sommige gevallen kan deze keuze latere communicatie bemoeilijken of vertragen.

Gegevensverwerking op basis van toestemming

Als u optionele informatie heeft verstrekt of ons afzonderlijke toestemming heeft gegeven om door ons telefonisch, schriftelijk of per e-mail over onze eigen producten en diensten te worden geïnformeerd, zal de verwerking worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid A) AVG

Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking tot nu toe. Als de toestemming wordt ingetrokken, zullen we deze specifieke gegevensverwerking stopzetten.

Gegevensverwerking aan direct mail:

Wij verwerken uw gegevens met het oog op direct mailing, met name voor het verzenden van onze advertenties per post en voor het verzenden van e-mails om de voor u gepersonaliseerde artikelen te adverteren. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6.1 lid F) AVG en in het belang om u te informeren over nieuwe producten en diensten. Elke klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, waarvan de uitoefening leidt tot beëindiging van de verwerking van gegevens betrokken bij direct-mailing. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens zonder bijkomende kosten te hoeven betalen. Als gegevens uitsluitend voor direct-mailing worden opgeslagen, wordt deze na de oppositie verwijderd.

Gegevens ontvanger

We geven uw gegevens die u ons in een bestelling hebt verstrekt alleen door aan derden (bijv. aan kredietinstellingen voor betalingsverwerking, aan dienstverleners voor de afdwinging van openstaande vorderingen, aan transportbedrijven), op voorwaarde dat deze bevoegd zijn (artikel 6.1 lid F in de AVG) de betrokken gegevens te verwerken. 

Uw gegevens kunnen ook door ons worden doorgestuurd naar externe serviceproviders, die ons ondersteunen met gegevensverwerking in het kader van de orderverwerking, strikt volgens de instructies.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen.

 

7. Klantenaccount

U heeft ook de mogelijkheid om u te registreren in onze online winkel en een klantenaccount aan te maken. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de klantaccount door u is artikel 6.1 lid F) van de AVG. Ons wettelijk belang in dit geval vloeit voort uit de interesse om de klant de gewenste uitgebreide functies van de klantaccount te kunnen bieden. Uw accountgegevens en bestelgeschiedenis blijven over het algemeen voor onbepaalde tijd opgeslagen in uw klantaccount, tenzij u uw volledige klantaccount of individuele gegevens verwijdert. U kunt uw profiel op elk gewenst moment binnen het account wijzigen of verwijderen door contact met ons op te nemen via het contactformulier of email (privacy@gerstaecker.nl). De gegevens worden dan automatisch uit ons systeem verwijderd als er geen bewaartermijnen zijn of als de gegevens in individuele gevallen niet vereist zijn (bijvoorbeeld in het geval van openstaande claims voor het incasseren van rekeningen).

 

8. Kansspelen

Kansspelen

Informatie die u in het kader van kansspelen ingeeft, gebruiken wij uitsluitend voor de registratie van en het contact met de winnaars (artikel 6.1, lid F) AVG). De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht. We sluiten elk gebruik van uw gegevens uit voor reclamedoeleinden. We verwijderen deze gegevens onmiddellijk na het einde van de winstoverdracht of als u het gebruik van uw gegevens tegenspreekt.

Als u heeft gewonnen, publiceren we enkel met uw toestemming uw naam op onze websites en bij posts op social media.


9. Nieuwsbrief

We bieden u op onze website de mogelijkheid om uzelf aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Wanneer u ons toestemming geeft om u per e-mail op de hoogte te houden van onze eigen producten en diensten, zullen we deze overeenkomstig behandelen op basis van artikel 6.1, lid A) AVG. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking tot nu toe. Als de toestemming wordt ingetrokken, zullen we de betrokken gegevensverwerking stopzetten.

Als u in de toekomst geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier op elk gewenst moment van afmelden. Bijvoorbeeld via e-mail naar info@gerstaecker.nl of via de link “afmelden voor de nieuwsbrief”, die u in elke e-mail van de nieuwsbrief vindt.

 

10. Contactformulier

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een webformulier. Om ons contactformulier te gebruiken, hebben we uw naam en uw e-mailadres nodig. U kunt geheel vrijwillig verdere informatie verstrekken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6.1, lid F) van het AVG. Het rechtmatige belang van Gerstaecker vloeit voort uit de waarde die wij hechten aan het beantwoorden van vragen van onze klanten en bezoekers van deze website en daarmee tot het handhaven en bevorderen van klanttevredenheid. Uw gegevens worden alleen verwerkt om uw verzoek te beantwoorden en vervolgens verwijderd. Het verstrekken van deze gegevens aan derden vindt niet plaats.

 

11. Vacatures

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming op basis van Artikel 26 van de AVG. Wij verwerken de gegevens die u ons meedeelt als onderdeel van uw aanvraag (bijv. per e-mail) uitsluitend met het doel aanvragers te selecteren. Gegevensverwerking voor andere doeleinden vindt niet plaats.

U bepaalt zelf de omvang van de gegevens die u ons wilt voorleggen als onderdeel van uw online applicatie. Online aanvragen worden elektronisch doorgestuurd naar onze personeelsafdeling en daar zo snel mogelijk verwerkt. De verzending is gecodeerd. In de regel worden aanvragen doorgestuurd naar de hoofden van de verantwoordelijke gespecialiseerde afdelingen binnen ons bedrijf. Bovendien is er geen openbaarmaking van uw gegevens. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als u niet geselecteerd wordt voor de betreffende vacature, worden uw documenten na drie maanden verwijderd.
In het geval dat we uw aanvraag ook in andere of toekomstige vacatures bekijken, vragen we u om toestemming over de aanvraag. Vervolgens verwerken we uw gegevens op basis van artikel 6.1 lid A) AVG.


12. Uitleg over de beveiligingsmaatregelen

Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens tegen ongewenste toegang zo volledig mogelijk te beschermen, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. We gebruiken een versleutelingsmethode op onze website. Uw informatie wordt op internet via TLS-codering van uw computer naar onze server en vice versa overgebracht. U herkent dit aan het feit dat het slotsymbool in de statusbalk van uw browser is gesloten en dat de adresbalk begint met https://...

 

13. Rechten van de gebruiker

Uw rechten als gebruiker

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, verleent de AVG u bepaalde rechten als een internetgebruiker:

 

1. Recht op informatie (artikel 15, AVG):

U heeft het recht om te vragen om bevestiging van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U heeft recht op informatie over deze persoonlijke gegevens en op de informatie in overeenstemming met artikel 15 van de AVG.

2. Recht op rectificatie en annulering (artikelen 16 en 17 AVG):

U hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u en (indien nodig) de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te verzoeken.

U heeft ook het recht om te eisen dat persoonlijke gegevens met betrekking tot u onmiddellijk worden verwijderd, op voorwaarde dat aan een van de redenen in artikel 17 AVG is voldaan. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de betreffende doelen.

3. Recht op beperking van gegevensverwerking (artikel 18 AVG):

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te eisen als aan een van de voorwaarden in artikel 18 AVG wordt voldaan. Bijvoorbeeld als u bezwaar had tegen verwerking tijdens de duur van een onderzoek.

4. Recht op gegevens portabiliteit (artikel 20 AVG):

In bepaalde gevallen, die in detail zijn vermeld in artikel 20 van het AVG, heeft u het recht uw persoonlijke gegevens over u op te vragen en ontvangt deze in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen.

5. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG):

Gegevens waarop artikel 6.1 lid F) van toepassing is (dataverwerking voor Warung legitieme belangen), zullen u het recht verlenen te allen tijde bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, met de verwerking van tegenstrijdigheid hebben. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer te verwerken, tenzij er aantoonbaar wettelijke redenen voor behoud van de gegevens aanwezig zijn, welke zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de gegeven zich verlenen voor de totstandkoming, uitoefening of verdediging van juridische claims.

6.Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78.

 

14. Contact over gegevensbescherming bij Gerstaecker

privacy@gerstaecker.nl of direct via het contactformulier.

 

Laatste wijzigingen aangebracht op: 25.05.2018

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK