SCHMINCKE® terpentijnolie gereinigd

Schmincke gereinigde terpentijnolie is een heldere en harsvrije terpentijnolie van goede herkomst. Verdunningsmiddel voor olieverf, schildermedia en vernissen, met uitzondering van vernissen op alcoholbasis. Oplosmiddel voor damar, mastiek en cyclohexanonhars. Verkrijgbaar in een fles van 60 m... Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
SCHMINCKE® terpentijnolie gereinigd, fles 60ml
Art.No.: 20819
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 6,11
100 ml: € 10,18

SCHMINCKE® terpentijnolie gereinigd, fles 200ml
Art.No.: 20820
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 11,57
100 ml: € 5,79

SCHMINCKE® terpentijnolie gereinigd, blik 1L
Art.No.: 20730
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 29,53
100 ml: € 2,95

Schmincke gereinigde terpentijnolie is een heldere en harsvrije terpentijnolie van goede herkomst. Verdunningsmiddel voor olieverf, schildermedia en vernissen, met uitzondering van vernissen op alcoholbasis. Oplosmiddel voor damar, mastiek en cyclohexanonhars.

Verkrijgbaar in een fles van 60 ml, 200 ml of een 1 l blik. Prijs per fles of blik.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK