SCHMINCKE® Damarvernis, glanzend

SCHMINCKE Dammarvernis, glanzend , is een natuurharsvernis voor olieverfschilderijen. Gemaakt van de beste, witte Palembang Damar, is mild en vergeeld nauwelijks. Oplosbaar met terpentijnolie. Verkrijgbaar in 60 ml-, 200 ml flesje, of een blik van 1 Liter. Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
SCHMINCKE® Damarvernis, glanzend, fles 60ml
Art.No.: 20828
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  € 7,92
100 ml: € 13,20

SCHMINCKE® Damarvernis, glanzend, fles 200ml
Art.No.: 20829
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  € 16,10
100 ml: € 8,05

SCHMINCKE® Damarvernis, glanzend, blik 1 liter
Art.No.: 20740
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  € 41,05
100 ml: € 4,11

SCHMINCKE Dammarvernis, glanzend, is een natuurharsvernis voor olieverfschilderijen. Gemaakt van de beste, witte Palembang Damar, is mild en vergeeld nauwelijks. Oplosbaar met terpentijnolie. Verkrijgbaar in 60 ml-, 200 ml flesje, of een blik van 1 Liter.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK