SCHMINCKE® Universalfirnis - universeel slotvernis, zijdemat

Schmincke universele vernis, zijdemat is een slotvernis en geschikt voor olie- en acrylschilderen. De eigenschappen van Schmincke universele vernis : kleurloos elastisch niet vergelend verouderingsbestendig droogt snel op Met een breede, zachte kwast opbrengen. Kan met terpentine... Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
SCHMINCKE® Universalfirnis - universeel slotvernis, zijdemat, fles van 60 ml
Art.No.: 33213
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kann schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208-28 Bevat Alkylmethacrylat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  € 7,97
100 ml: € 13,28

SCHMINCKE® Universalfirnis - universeel slotvernis, zijdemat, fles van 200 ml
Art.No.: 33214
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kann schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208-28 Bevat Alkylmethacrylat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  € 16,10
100 ml: € 8,05

SCHMINCKE® Universalfirnis - universeel slotvernis, zijdemat, jerrycan van 1 l
Art.No.: 33215
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kann schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208-28 Bevat Alkylmethacrylat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  € 41,05
100 ml: € 4,11

Schmincke universele vernis, zijdemat is een slotvernis en geschikt voor olie- en acrylschilderen.

De eigenschappen van Schmincke universele vernis:

  • kleurloos
  • elastisch
  • niet vergelend
  • verouderingsbestendig
  • droogt snel op

Met een breede, zachte kwast opbrengen. Kan met terpentine worden verdund. Voor gebruik goed schudden.

Deze universele vernis is verkrijgbaar in een fles van 60 ml, resp. 200 ml en ook als jerrycan van 1 liter.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK