ARTIDEE® Dipping Metal

Met ARTIDEE® Dipping Metal kunt u in een handomdraai aan verschillende materialen door te dompelen in een soort metalen patinamedium een metalen look verlenen. Verkrijgbar in verschillende kleuren. Kunststof doos à 250 grams.
€ 12,19
* inclusief 21% BTW (6% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Er zijn nog geen beoordelingen
Artidee Trend Decor Artidee Trend Decor Artidee Trend Decor
ARTIDEE® Dipping Metal 250 g zilver
  € 12,19
H412
Art.No.: 49880781
Niet op voorraad.
250 g
basisprijs 100 g: € 4,88
  € 12,19*
Stuur bericht

Graag zullen wij u meteen een bericht sturen zodra dit product weer beschikbaar is. A.u.b. hiervoor uw e-mailadres invullen.

 • Geeft u een geldig e-mailadres op a.u.b. A.u.b. E-mailadres aangeven


ARTIDEE® Dipping Metal 250 g goud
  € 12,19
GHS09 - Milieugevaarlijk H411
Art.No.: 49880784
Niet op voorraad.
250 g
basisprijs 100 g: € 4,88
  € 12,19*
Stuur bericht

Graag zullen wij u meteen een bericht sturen zodra dit product weer beschikbaar is. A.u.b. hiervoor uw e-mailadres invullen.

 • Geeft u een geldig e-mailadres op a.u.b. A.u.b. E-mailadres aangeven


ARTIDEE® Dipping Metal 250 g roodgoud
  € 12,19
GHS09 - Milieugevaarlijk H411
Art.No.: 49880785
Niet op voorraad.
250 g
basisprijs 100 g: € 4,88
  € 12,19*
Stuur bericht

Graag zullen wij u meteen een bericht sturen zodra dit product weer beschikbaar is. A.u.b. hiervoor uw e-mailadres invullen.

 • Geeft u een geldig e-mailadres op a.u.b. A.u.b. E-mailadres aangeven


ARTIDEE® Dipping Metal 250 g koper
  € 12,19
Art.No.: 49880787
Niet op voorraad.
250 g
basisprijs 100 g: € 4,88
  € 12,19*
Stuur bericht

Graag zullen wij u meteen een bericht sturen zodra dit product weer beschikbaar is. A.u.b. hiervoor uw e-mailadres invullen.

 • Geeft u een geldig e-mailadres op a.u.b. A.u.b. E-mailadres aangeven


Legende
GHS09 - Milieugevaarlijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

ARTIDEE®Dipping Metal is een dun vloeibare, goed vlooiende mataal dispersie, gemengd met microfijne messing, koper of zilver partikeltjes. U kunt voorwerpen direct in het dipping medium dompelen of alternatief het medium eenvoudig door een penseel in meerdere lagen aanbrengen. Binnen 40 – 60 minuten is de laag droog en verschijnt meteen in zijn metalen look.

ARTIDEE® Dipping Metal - om te gebruiken met verschillende materialen zoals

 • natuurlijke bloemen, gras of bladeren (ook gedroogd)
 • kunststof
 • hout
 • kurk
 • textiel
 • karton
 • en veel meer

ARTIDEE®Dipping Metal – technische gegevens:

 • plastic doos, inhoud 250 grams
 • verkrijgbaar in verschillende kleuren
 • uithardingstijd: ca. 40 – 60 min
 • penseel makkelijk met water schoonmaken
 • pH-waarde: 6,2 - 6,6
Art.No.: 49886
Niet op voorraad.
100 g
basisprijs 100 g: € 4,06
  € 4,06*
Stuur bericht

Graag zullen wij u meteen een bericht sturen zodra dit product weer beschikbaar is. A.u.b. hiervoor uw e-mailadres invullen.

 • Geeft u een geldig e-mailadres op a.u.b. A.u.b. E-mailadres aangeven


Art.No.: 49885
Niet op voorraad.
50 g
basisprijs 100 g: € 5,06
  € 2,53*
Stuur bericht

Graag zullen wij u meteen een bericht sturen zodra dit product weer beschikbaar is. A.u.b. hiervoor uw e-mailadres invullen.

 • Geeft u een geldig e-mailadres op a.u.b. A.u.b. E-mailadres aangeven


GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk WAARSCHUWING

H315 H318 H400 H411
Art.No.: 40183
Niet op voorraad.
435 ml
basisprijs 100 ml: € 5,14
  € 22,36*
Stuur bericht

Graag zullen wij u meteen een bericht sturen zodra dit product weer beschikbaar is. A.u.b. hiervoor uw e-mailadres invullen.

 • Geeft u een geldig e-mailadres op a.u.b. A.u.b. E-mailadres aangeven


GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk WAARSCHUWING
GEVAAR
H225 H315 H318 H336 EUH066
Art.No.: 40182
Direct leverbaar.
435 ml
basisprijs 100 ml: € 5,14
  € 22,36*

GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk WAARSCHUWING

H315 H318 H319 H336 H400 H411 EUH208-2
Art.No.: 40181
Direct leverbaar.
435 ml
basisprijs 100 ml: € 5,14
  € 22,36*

Legende
GHS02 - Ontvlambaar
GHS02 - Ontvlambaar
GHS07 - Schadelijk
GHS07 - Schadelijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208-2 Bevat een mix van: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EGnr. 247-500-7) en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Recensies over het product
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
U dient te zijn ingelogd, om een reactie te kunnen plaatsen.
* incl. btw., excl. verzendkosten