Hars Pro Gédéo Pébéo

De hars pro Gédéo bestaat in 3L en 5L, een ideaal volume voor professionele artiesten. Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Hars Pro Gédéo Pébéo, 3L
Art.No.: 57936
Direct leverbaar.
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk GHS05 - Corrosief (Bijtend)
WAARSCHUWING GEVAAR H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  € 118,35
1 l: € 39,45

Hars Pro Gédéo Pébéo, 6L
Art.No.: 57937
Direct leverbaar.
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk GHS05 - Corrosief (Bijtend)
WAARSCHUWING GEVAAR H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  € 215,25
1 l: € 35,88

De hars pro Gédéo bestaat in 3L en 5L, een ideaal volume voor professionele artiesten. Multi support.

Prijs per kit.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Gerelateerde producten
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken), eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten. © 2019 Gerstäcker International GmbH

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK