SENNELIER schilferijvernis, satiné vernis voor olieverf

Zijdematte, snel droogende slotvernis van Sennelier op basis van kunsthars. Bescrijving product schilderijvernis van Sennelier : kleurloze, gesatineerde verffilm zeer bestendig transparate kleurweergavce, niet reglekterend droogt snel op niet vergelend laat zich verdunnen met terpentijn... Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
SENNELIER schilferijvernis, satiné vernis voor olieverf, fles 75ml
Art.No.: 24649
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 7,06
100 ml: € 9,41

SENNELIER schilferijvernis, satiné vernis voor olieverf, fles 250 ml
Art.No.: 24870
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 14,08
100 ml: € 5,63

Zijdematte, snel droogende slotvernis van Sennelier op basis van kunsthars.

Bescrijving product schilderijvernis van Sennelier:

  • kleurloze, gesatineerde verffilm
  • zeer bestendig
  • transparate kleurweergavce, niet reglekterend
  • droogt snel op
  • niet vergelend
  • laat zich verdunnen met terpentijn
  • droge vernislagen verwijderbaar met f terpentijn of terpentijnolie

Schilderijvernis van Sennelier biedtuurzame bescherming van een olieverfschilderij (slotvernis)

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK
Naar de enquête