Lascaux Paraloid B72-10% impregneermiddel

Dit impregneermiddel van Lascaux heeft het vermogen bijzonder goed in de ondergrond door te dringen. Lascaux Paraloid B72-10% wordt daarom aanbevolen voor het impregneren en verbeteren van het hechtvermogen van ondergronden die de neiging hebben waterige impregneermiddelen te sterk te absorberen... Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Art.No.: 20653
Niet op voorraad.
GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H361d Kan mogelijk het ongeboren kind schaden. H373 Kann schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Stuur bericht

Lascaux Paraloid B72-10% impregneermiddel, blik 1L

Dit impregneermiddel van Lascaux heeft het vermogen bijzonder goed in de ondergrond door te dringen. Lascaux Paraloid B72-10% wordt daarom aanbevolen voor het impregneren en verbeteren van het hechtvermogen van ondergronden die de neiging hebben waterige impregneermiddelen te sterk te absorberen zoals oude krijtende mineraal- of witkalklagen, witpleister en gips.

Bij gebruik in een afgesloten ruimte is voorzichtigheid geboden: rook niet en zorg voor voldoende ventilatie (bevat solventen).

Verkrijgbaar in een blik van 1 liter.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
noot aan het Gerstaecker team; dit product heet 'Paraloid' , niet 'Polaroid'.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK