ARTIDEE® Dipping rust

ARTIDEE® Dipping Rust - verleent in een handomdraai aan verschillende materialen door te dompelen in een patinamedium een trendy estachtige uiterlijk. Ook super geschikt voor het bewerken van grote vlakken. Per doos 500 g.
€ 9,45 € 8,03
* inclusief 21% BTW (6% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Er zijn nog geen beoordelingen
Artidee Trend Decor Artidee Trend Decor Artidee Trend Decor
-15%
ARTIDEE® Dipping rust 500 grams
  € 8,03 € 9,45
Art.No.: 4-49887
Direct leverbaar.
500 g
basisprijs 100 g: € 1,61
  € 8,03* € 9,45

Indrukwekkende en buitengewone decaties maken met ARTIDEE® Dipping Rust! Terwijl roest vroeger als lelijk werd gezien en op de snelste manier verwijderd, geldt daarentegen de bruine roesttint vandaag als aantrekkelijk kenmerk van trendy, moderne decoratie.

ARTIDEE® Dipping Rust is ook uitstekend geschikt om grote oppervlakken te overschilderen, zoals

  • standbeeldjes
  • engelen
  • buddha´s
  • tuinkabouters
  • en meer voorwerpen uit styropor, keramiek etc.

ARTIDEE® Dipping Rust – overzicht productdetails:

  • 500 g roestmedium
  • metaal verbruik: 90 – 100 g/m2
  • droogtijd / oxidatietijd: 1-2 dagen

ARTIDEE® Dipping Rust. onze tip:

Na behandeling door ARTIDEE® Dipping Rust kunt u de roestvlakken van het voorwerp door oxidatie hulpmiddelen verder veranderen.

-15%
  € 3,45 € 4,06
Art.No.: 4-49886
Direct leverbaar.
100 g
basisprijs 100 g: € 3,45
  € 3,45* € 4,06

-15%
  € 2,16 € 2,53
Art.No.: 4-49885
Direct leverbaar.
50 g
basisprijs 100 g: € 4,32
  € 2,16* € 2,53

-15%
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk WAARSCHUWING

H315 H318 H400 H411
Art.No.: 4-40183
Direct leverbaar.
435 ml
basisprijs 100 ml: € 4,37
  € 19,00* € 22,36

-15%
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk WAARSCHUWING
GEVAAR
H225 H315 H318 H336 EUH066
Art.No.: 4-40182
Direct leverbaar.
435 ml
basisprijs 100 ml: € 4,37
  € 19,00* € 22,36

-15%
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk WAARSCHUWING

H315 H318 H319 H336 H400 H411 EUH208-2
Art.No.: 4-40181
Direct leverbaar.
435 ml
basisprijs 100 ml: € 4,37
  € 19,00* € 22,36

-15%
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GEVAAR
H222 H229 H319 H336 EUH066
Art.No.: 4-49889
Direct leverbaar.
200 ml
basisprijs 100 ml: € 2,72
  € 5,44* € 6,40

Legende
GHS02 - Ontvlambaar
GHS02 - Ontvlambaar
GHS07 - Schadelijk
GHS07 - Schadelijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208-2 Bevat een mix van: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EGnr. 247-500-7) en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG nr. 220-239-6) (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Recensies over het product
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
U dient te zijn ingelogd, om een reactie te kunnen plaatsen.
* incl. btw., excl. verzendkosten

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK