Talens schilderijvernis 002 - glans

TALENS Soliconen vernis glanzend 002 - verhoogt de glans en verdraagt het proces van veroudering van olieverf. Biedt uw olieschilderij een duurzame bescherming (slotvernis). Pas na complete droging van verflaag aanbrengen. Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Talens schilderijvernis 002 - glans, 75 ml
Art.No.: 49837
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 5,23
100 ml: € 6,97

Talens schilderijvernis 002 - glans, 250 ml
Art.No.: 49838
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 13,17
100 ml: € 5,27

Talens schilderijvernis 002 - glans, 1000 ml
Art.No.: 49840
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 32,84
100 ml: € 3,28

Talens schilderijvernis 002 - glans, 400 ml spuitbus
Art.No.: 49839
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  € 12,53
100 ml: € 3,13

De productspecificaties van Talens schilderijvernis 002 - glans:

 • slotvernis voor olieverfschilderijen
 • geeft een egale glansgraad en bescherming aan het schilderij
 • aanbrengen na volledige droging van de verffilm (6 à 12 maanden)
 • in hoge mate glansverhogend
 • de glansgraad kan worden beïnvloed door vermenging met Talens schilderijvernis 003 - mat
 • droogt in enkele uren
 • niet vergelend.
 • samenstelling flacon: kunsthars, terpentijnolie en terpentine
 • samenstelling spuitbus: kunsthars en terpentine
 • verdunbaar met terpentine
 • droge vernislagen zijn verwijderbaar met terpentine of terpentijn

Het is altijd aan te raden de door u gewenste toepassing éérst te testen!

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Klanten kochten tevens deze producten
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken), eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten. © 2019 Gerstäcker International GmbH

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK