CLÉOPÂTRE Glass´Lack

CLÉOPÂTRE Glass´Lack, epoxyhars. Droogt krastalklaarop tot een steenharse laag. Uitstekend geschikt om sieraden zelf te maken, sleutelhangers en andere decoraties. Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
 
3,5 liter
Art.No.: 48813
Direct leverbaar.
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk
WAARSCHUWING H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  € 146,24
1 l: € 41,78

 
6 liter
Art.No.: 48812
Direct leverbaar.
GHS05 - Corrosief (Bijtend) GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  € 237,51
1 l: € 39,59

Leverbaar zijn verschillende set uitvoeringen CLÉOPÂTRE Glass´Lack:

CLÉOPÂTRE Glass´Lack epoxyhars, 63,5 liter sett – inhoud

  • 2 liter har
  • 1,5 liter verharder

CLÉOPÂTRE Glass´Lack epoxyhars, 6 liter set - inhoud

  • 4 liter har
  • 2 liter verharder
Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK