Talens Terpentijnolie, rectificerend

Talens rectificerene Terpentijnolie verdunt de olieverf en wordt gebruikt voor de onderste verflagen. Ook een ideaal hulpmiddel om verf te vernissen.
€ 6,21
* inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Er zijn nog geen beoordelingen
Royal Talens Royal Talens Royal Talens
Talens Terpentijnolie, rectificerend 75 ml
  € 6,21
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk GEVAAR
H226 H302 H304 H312 H315 H317 H319 H332 H411
Art.No.: 33013
Direct leverbaar.
75 ml
basisprijs 100 ml: € 8,28
  € 6,21*

Legende
GHS02 - Ontvlambaar
GHS02 - Ontvlambaar
GHS07 - Schadelijk
GHS07 - Schadelijk
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GHS09 - Milieugevaarlijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Talens rectificerene Terpentijnolie verdunt de olieverf en wordt gebruikt voor de onderste verflagen. Ook een ideaal hulpmiddel om verf te vernissen.

Met Talens Terpentijnolie, rectificerend laten zich ook droge vernislagen losmaken en ook natuurlijke harsen oplossen. Bovendien is de gesso prima geschikt voor het reinigen van penselen en schildergereedschap.

Prijs per flacon 75 ml.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Recensies over het product
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
U dient te zijn ingelogd, om een reactie te kunnen plaatsen.
* incl. btw., excl. verzendkosten

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK