SCHMINCKE Vernis verwijderaar

De vernis remover van Schmincke is een vrij agressievere oplosmiddel dan terpentijnolie. Ideaal geschikt voor het verzachten van lakken en verflagen die moeilijk zijn om te verwijderen.In flacons van 60 ml.
€ 7,57
* inclusief 21% BTW (6% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Er zijn nog geen beoordelingen
Schmincke Schmincke Schmincke
SCHMINCKE Vernis verwijderaar flacon 60 ml
  € 7,57
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GEVAAR
H225 H304 H319 H336 H412 EUH066
Art.No.: 23550
Direct leverbaar.
60 ml
basisprijs 100 ml: € 12,62
  € 7,57*

Legende
GHS02 - Ontvlambaar
GHS02 - Ontvlambaar
GHS07 - Schadelijk
GHS07 - Schadelijk
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

De vernis remover van Schmincke is een vrij agressievere oplosmiddel dan terpentijnolie. Ideaal geschikt voor het verzachten van lakken en verflagen die moeilijk zijn om te verwijderen.

SCHMINCKE Vernis verwijderaar - overzicht productdetails:

  • klaar
  • vloeibaar
  • bevat alcoholm aceton en testbenzine
  • damp niet inademen, met mondbescherming te gebruiken

Recensies over het product
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
U dient te zijn ingelogd, om een reactie te kunnen plaatsen.
Klanten kochten tevens deze producten
* incl. btw., excl. verzendkosten