SCHMINCKE Reißlack 2 - scheurlak

vanaf € 6,60
* inclusief 21% BTW (6% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Er zijn nog geen beoordelingen
Schmincke Schmincke Schmincke
SCHMINCKE Reißlack 2 - scheurlak 60 ml
  € 6,60
EUH208-30
Art.No.: 23506
Direct leverbaar.
60 ml
basisprijs 100 ml: € 11,00
  € 6,60*

SCHMINCKE Reißlack 2 - scheurlak 200 ml
  € 13,56
EUH208-30
Art.No.: 23507
Direct leverbaar.
200 ml
basisprijs 100 ml: € 6,78
  € 13,56*

SCHMINCKE Reißlack 2 - scheurlak 1 liter jerrycan
  € 34,46
EUH208-30
Art.No.: 23508
Direct leverbaar.
1000 ml
basisprijs 100 ml: € 3,45
  € 34,46*

Legende
EUH208-30 Bevat 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk GEVAAR
H226 H304 H335 H336 H411 EUH066
Art.No.: 20821
Direct leverbaar.
200 ml
basisprijs 100 ml: € 3,78
  € 7,55*

-17%
  € 4,41 € 5,31
EUH208-30
Art.No.: 5-20809
Direct leverbaar.
60 ml
basisprijs 100 ml: € 7,35
  € 4,41* € 5,31

GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS09 - Milieugevaarlijk GEVAAR
H226 H336 H411 EUH066 EUH208-6
Art.No.: 23037
Direct leverbaar.
200 ml
basisprijs 100 ml: € 6,78
  € 13,56*

Legende
GHS02 - Ontvlambaar
GHS02 - Ontvlambaar
GHS07 - Schadelijk
GHS07 - Schadelijk
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GHS09 - Milieugevaarlijk
GHS09 - Milieugevaarlijk
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208-30 Bevat 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH208-6 Bevat Phthalsäureanhydrid. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Recensies over het product
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
U dient te zijn ingelogd, om een reactie te kunnen plaatsen.
Klanten kochten tevens deze producten
* incl. btw., excl. verzendkosten