GÉDÉO Zwarte Hars, set

GÉDÉO Zwarte Hars, set - tweecomponenten epoxy hars. Zorgt voor een perfecte lookalike van lristalen glas. Ideaal geschikt hulpmiddel om te gebruiken voor talrijke decoratieve en creatieve kunstwerkjes. Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
GÉDÉO Zwarte Hars, set
Art.No.: 52738
Direct leverbaar.
GHS07 - Schadelijk GHS05 - Corrosief (Bijtend) GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  € 14,12

GÉDÉO Zwarte Hars, set – overzicht productdetails:

 • inhoud is geschikt voor 12 decoratie objecten á 2,5 cm x 2,5 cm
 • kleur: zwart, opaak
 • verharding duurt tot 24 uurs
 • kan worden gecombineerd van GÉDÉO Hars producten
 • kan eenvoudig worden gelakt met matte of glanzende lak

GÉDÉO Zwarte Hars, set - inhoud:

 • 100 ml GÉDÉO Zwarte hars
 • 50 ml verharder
 • 1 paar handschoenen ter bescherming
 • 2 meetbeker
 • 2 spatel
 • 1 foldertje met handige tips
Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken), eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten. © 2019 Gerstäcker International GmbH

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK