SENNELIER Courtrai siccatief, om droogtijd te verkorten

SENNELIER Courtrai siccatief - extra effectieve toevoeging aan olieverf en schildermediums om droogtijd te verkorten. Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
SENNELIER Courtrai siccatief, om droogtijd te verkorten, flacon 75 ml
Art.No.: 34765
Direct leverbaar.
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H361d Kan mogelijk het ongeboren kind schaden. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 6,23
100 ml: € 8,31

SENNELIER Courtrai siccatief, om droogtijd te verkorten, flacon 250 ml
Art.No.: 24855
Direct leverbaar.
GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H361d Kan mogelijk het ongeboren kind schaden. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  € 10,75
100 ml: € 4,30

SENNELIER Courtrai siccatief - één van de meest effectieve hulpmiddelen die ideaal geschikt zijn om de droogtijd van olieverf en andere mediums te verkorten.

SENNELIER Courtrai versnelt het drogingproces van de soorten olieverf en schildermediums die zeer langzaam opdrogen en veel tijd benodigde tot een vaste verflaag te vormen.

Wij adviseren vervolgens om Courtrai heel zuinig te gebruiken. Er hoeft maar een weinig aan de verf toegevoegd te worden, zo effectief werkt het. Op die manier voorkomt u ook scheurvorming.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken), eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten. © 2020 Gerstäcker International GmbH

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK