GERSTAECKER terpentijnvervanger

Dit terpentijnvrije oplosmiddel is geschikt voor het verdunnen van olieverven, en te gebruiken als oplosmiddel voor harsen en was. Gerstaecker terpentijnvervanger is verkrijgbaar in een blik van 1L, 3L of 6L. Prijs per blik. Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
GERSTAECKER terpentijnvervanger, 1 liter
Art.No.: 34775
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  € 5,60
1 l: € 5,60

GERSTAECKER terpentijnvervanger, 3 literL
Art.No.: 34776
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  € 16,37
1 l: € 5,46

GERSTAECKER terpentijnvervanger, 5 liter
Art.No.: 34793
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  € 26,20
1 l: € 5,24

GERSTAECKER terpentijnvervanger, 5 loterL
Art.No.: 34777
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid GHS07 - Schadelijk
GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kann een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  € 30,66
1 l: € 5,11

Dit terpentijnvrije oplosmiddel is geschikt voor het verdunnen van olieverven, en te gebruiken als oplosmiddel voor harsen en was.

Gerstaecker terpentijnvervanger is verkrijgbaar in een blik van 1L, 3L of 6L. Prijs per blik.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK