GERSTAECKER Spraylijm permanent

Spraylijm van Gerstaecker voor duurzame verbindingen. Eenmaal vastgelijmde delen kunnen niet meer zonder restanten worden losgehaald, maar zijn nog te corrigeren binnen 5 minuten. De lijm is kleurloos, UV-bestendig, verkleurt niet, golft niet en drukt niet door. Styroppor verdraagzaam. Het... Meer
inclusief 21% BTW (9% BTW voor boeken),
eventueel nog te vermeerderen met verzendkosten.
Art.No.: 22190
Direct leverbaar.
GHS02 - Ontvlambaar GHS07 - Schadelijk GHS09 - Milieugevaarlijk
GEVAAR H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

GERSTAECKER Spraylijm permanent, spuitbus 400 ml

Spraylijm van Gerstaecker voor duurzame verbindingen. Eenmaal vastgelijmde delen kunnen niet meer zonder restanten worden losgehaald, maar zijn nog te corrigeren binnen 5 minuten. De lijm is kleurloos, UV-bestendig, verkleurt niet, golft niet en drukt niet door. Styroppor verdraagzaam. Het spuitbeeld is fijn, nauwkeurig begrensd en verstelbaar.

Ideaal voor het duurzaam bevestigen van folies, posters, drukwerk, tekeningen, kaarten, enz. – Verkrijgbaar in 400 ml spuitbus. Prijs per bus.

Ter informatie: Houd er alstublieft rekening mee dat vanwege de beperkte omvang van onzewinkels niet alle artikelen van de website ook in alle winkels op voorraad zijn. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met de winkel van uw keuze voordat u deze bezoekt, zodat we het product kunnen reserveren of bestellen.
Een beoordeling schrijven
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK